Home

Proiecte Finantate din Fonduri Europene

Proiecte cofinantate din Fondul Social European prin POSDRU 2014-2020:


REDBRAIN


INTELBIOMED


 


Proiecte cofinantate din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013:

DPD  


ANATOMOPAT

IMUNOLAB

TDM

Proiecte finantate prin POS-CCE :

CANBIOPROT

PERSOTHER

CAMED