Home

Despre Imunologie

Actuala Secţie de Imunologie a fost creată în 1969, când, la iniţiativa Prof. Dr. Ioan Moraru, directorul institutului, s-a înfiinţat Laboratorul de Imunologie, rezultat firesc al necesităţii de raliere a cercetării la realitatea dezvoltării imunologiei ca ştiinţă individualizată. Activitatea acestui nou laborator era destinată iniţial unor cercetări de imunologie teoretică şi fundamentală, centrate pe studii experimentale privitoare la imunitatea vertebratelor şi controlul genetic al răspunsului imun.

 

Prof. Dr. Ioan Moraru

Laboratorul de Imunologie s-a consolidat în 1973 prin includerea unei unităţi de imunodiagnostic, existentă deja în institut din 1969. Astfel, s-au creat două colective: Imunochimie, condus de Dr. chim. Victor Gheţie şi Imunopatologie, condus de Dr. Rodica Lenkei.

Activitatea ştiinţifică a laboratorului s-a diversificat, realizându-se studii fundamentale privitoare la biosinteza şi catabolismul imunoglobulinelor şi relaţia IgG - proteina A stafilococică, aceasta din urmă în cadrul unui contract cu Universitatea din Uppsala, Suedia. Cercetările de imunochimie au fost completate cu cele de imunopatologie, referitoare la mecanismele unor boli cu componentă imună şi caracterizarea anticorpilor anti - albumină polimerizată. Totodată, colectivul de imunopatologie desfăşura şi o activitate de imunodiagnostic pentru unităţi medicale din reţea, activitate ce a fost menţinută în acest colectiv până în prezent.

Începând din 1975, Laboratorul de Imunologie se extinde prin înfiinţarea colectivului de Imunologie Celulară, condus de Dr. Andrei Sulica. La acest colectiv a fost ataşată şi Unitatea Nucleară, condusă de Dr. chim. Cornel Medeşan, unitate care deservea întregul institut. În această nouă formulă, activitatea de cercetare a Laboratorului de Imunologie s-a orientat şi către studii ce vizau caracterizarea populaţiilor limfocitare din sânge şi organe limfoide, precum şi caracterizarea receptorilor pentru imunoglobuline (receptori Fc) şi a markerilor celulari. Mai târziu, începând din 1980, colectivul de la Imunologie Celulară se va concentra pe analiza funcţională a celulelor NK în cadrul unui contract cu Institutul Naţional de Cancer din SUA.

În 1979 se creează în cadrul laboratorului Unitatea de Microproducţie, condusă de Dr. chim. Cornel Medeşan. Deservită de membri ai întregului laborator, această unitate a concretizat o serie de preocupări existente încă din 1972, prin care au fost produşi în laborator reactivi utilizaţi în modelele experimentale (seruri imune, reactivi pentru rozetare). Activitatea sistematizată de microproducţie a implicat realizarea în institut a unor produse destinate desfacerii către laboratoare clinice din ţară. Astfel, au fost produse seruri monospecifice anti -lanţuri uşoare de imunoglobuline, ser anti - proteină umană totală, ser monospecific anti-IgD şi imunoplăci pentru dozarea IgD, ser monospecific anti-C1q şi imunoplăci pentru dozare, ser monospecific şi imunoplăci pentru dozarea fibronectinei, mediu de separare a limfocitelor umane (Sepcel), trusă pentru dozarea anticorpilor anti - albumină umană, truse pentru dozarea radioimunologică a unor hormoni, trusă pentru dozarea complexelor imune. Din 1984, Unitatea de Microproducţie a reuşit să se impună pe piaţa materialelor pentru imunodiagnostic sub denumirea de COMASIM, marcă ce deţinea brevete pentru produsele realizate în institut. După încetarea activităţii unităţii în 1991, singurul reactiv ce a continuat să se producă până în prezent - dar numai pentru necesităţi interne - a fost mediul de separare Sepcel.

În 1984 a fost creată o nouă unitate a laboratorului, colectivul de Imunomodulatori, condus de Dr. Grigore Ghyka. Acest grup a avut ca direcţie prioritară cercetarea şi producerea interferonului-alfa şi interleukinei-2 umane. Preparatele din aceste citokine, obţinute în laborator, au fost utilizate în studii privitoare la tratamentul local al virozelor cutanate, virozelor oculare şi epitelioamelor. Din 1992, sub conducerea Dr. Cornel Ursaciuc, au fost studiate şi alte substanţe inhibitoare ale proliferării maligne, din grupul inhibitorilor de kinaze, în cadrul unui contract cu Universitatea din Leuven, Belgia.

Tot în 1984 a fost creată Unitatea Specială de Creştere a Animalelor (Biobaza), condusă de Dr. vet. Silvia Dima. Din 1986 unitatea este preluată de Biol. Gheorghe Savi, care va conduce şi un colectiv de Modele Experimentale ataşat biobazei. În 1993 această unitate a constituit sursa de animale care au servit realizării pentru prima dată în ţară a anticorpilor monoclonali de către un grup condus de Acad. Laurenţiu M. Popescu, director general al institutului, alcătuit din imunologi din institut şi din catedra de Medicină Celulară şi Moleculară a UMF "Carol Davila" Bucureşti. Din 1998 au început lucrările de modernizare a spaţiilor pentru creşterea animalelor, astfel că în prezent biobaza funcţionează la standarde internaţionale şi deţine linii de animale inbredşi transgenice, utilizate pentru modele de cercetare în secţiile institutului sau în colaborări. Din ultimul trimestru al anului 2009 biobaza este condusă de Dr. vet. Bogdan Marinescu, iar din 2010 unitatea devine independentă.

 

Acad. Laurenţiu M. Popescu

În anul 1993 această unitate a constituit sursa de animale care au servit realizării pentru prima dată în ţară a anticorpilor monoclonali de către un grup condus de acad. Laurenţiu M. Popescu, alcătuit din imunologi din institut şi din catedra de Medicină Celulară şi Moleculară a UMF "Carol Davila" Bucureşti.

Până în 1991, Laboratorul de Imunologie a funcţionat în structura descrisă. Cercetările grupului de Imunochimie, condus din 1980 de Dr. Bioch. Doina Onică, iar din 1986 de Dr. biol. Alexandru Bancu, au fost axate pe studiul imunotoxinelor şi lectinelor. Grupul de la Imunopatologie, sub conducerea din 1982 a Dr. Carmen Stroilă, s-a orientat către studii de imunologie tumorală prin evaluarea răspunsului imun antitumoral şi standardizarea unor tehnici de imunodiagnostic în tumorile maligne.
În 1991 colectivul de Imunologie Celulară s-a desprins din componenţa laboratorului, constituindu-se într-un grup separat care s-a mutat la Institutul de Virusologie. Tot atunci Unitatea Nucleară a ieşit din structura laboratorului, iar Unitatea de Microproducţie a fost desfiinţată.

Din 1992 Laboratorul de Imunologie a devenit Secţia (Departamentul) de Imunologie, constituit din două laboratoare: Laboratorul de Imunochimie, condus de Dr. biol. Alexandru Bancu şi Laboratorul de Imunopatologie, condus de Dr. Cornel Ursaciuc, acest laborator având trei colective: Imunodiagnostic (Biol. Dan Ciotaru), Imunomodulatori (Dr. Cornel Ursaciuc) şi Imunochimie Clinicã (Dr. biol. Doru Gabor). Activitatea ştiinţifică a celor două laboratoare ale secţiei a dobândit caracter interdisciplinar, ambele realizând deopotrivă studii fundamentale şi aplicative, bazate şi pe colaborări cu unităţi clinice. Aceste studii au avut ca obiective majore investigarea celulelor sistemului imun, imunoterapia antitumorală (cu citokine, imunotoxine, inhibitori enzimatici), autoimunitatea, modele experimentale murine de imunologie tumorală, tehnici de investigaţie în boli autoimune şi tumori maligne.

Laboratorul de Imunopatologie a păstrat activitatea de prestaţii în imunodiagnostic, iar din 1996 o parte a specialiştilor secţiei lucrează teste în cadrul Centrului de Diagnostic al institutului. Activitatea de diagnostic este coordonată de Dr. Cornel Ursaciuc şi constă în analize hematologice şi imunologice pentru unităţi medicale clinice spitaliceşti şi ambulatorii din toată ţara.

În 1999 s-a amenajat Unitatea de Citometrie în Flux, anexată laboratorului de Imunopatologie. Aceasta a desfăşurat activităţi de investigare celulară la citometrul în flux pentru toate secţiile din institut, acoperind o gamă largă de domenii de utilizare a tehnicii: imunofenotipare celulară, ciclu celular şi apoptoză, determinări de calciu celular, determinarea fenotipului HLA-B27. Din iniţiativa Conf. Dr. Mihai Hinescu, director ştiinţific, unitatea a fost reamenajată în 2005 prin dotarea cu un microscop confocal, devenind Unitatea de Citometrie, condusă de Dr. Eugen Radu până în 2008, apoi de Chim. Mihaela Surcel. Unitatea este destinată studiilor de imagistică celulară, implicând citometrie de flux (analiză şi sortare), microscopie în fluorescenţă, microscopie confocală, preluare şi prelucrare de imagini pe calculator. Unitatea nu are un colectiv propriu, ci este destinată utilizării de către toate grupurile de cercetare din institut care au preocupări în domeniu.

După anul 2000, Laboratorul de Imunochimie a devenit Laboratorul de Imunobiologie, condus de Dr. bioch. Monica Neagu. Cercetările acestui laborator au fost concentrate spre studiul activităţii fagocitelor, dinamica ionului Ca2+ intracelular, imunomodulare, relaţia inflamaţie-tumoră, fototerapie.

Laboratorul de Imunopatologie, condus din anul 2000 de Biol. Dan Ciotaru, s-a axat pe studiul semnificaţiei testelor de imunodiagnostic în inflamaţii şi boli autoimune, imunodiagnosticul tumorilor maligne, caracterizarea limfocitelor T-reglatoare, analiza unor extracte placentare imunomodulatoare, modele experimentale de terapie şi autoimunitate.

În 2002, la iniţiativa Acad. Laurenţiu M. Popescu, director general, şi cu sprijinul unui proiect Viasan de cercetare prioritară, a fost înfiinţată Banca pentru Celule Tumorale şi Acizi Nucleici (BCTAN), unitate asociatã Secţiei de Imunologie, destinată crioprezervării şi studiului probelor biologice derivate din sânge şi tumori maligne. Activitatea de preluare, procesare şi crioprezervare a probelor a fost coordonată până în 2009 de Dr. bioch. Carolina Constantin, iar în prezent de Biol. Maria Dobre. Organizată iniţial în colaborare cu UMF "Carol Davila" Bucureşti şi deschisă cooperării cu toate laboratoarele din institut, BCTAN se constituie ca un obiectiv cu perspective în screening-ul celular şi molecular al cancerului.
Anul 2007 marchează începerea realizării Unităţii de Imunogenomică, susţinută de fonduri dintr-un proiect al Programului PN2-Capacităţi. Unitatea este preconizată a intra plenar în funcţiune începând cu anul 2010. Asociată Laboratorului de Imunopatologie şi Băncii pentru Celule Tumorale şi Acizi Nucleici, unitatea este destinată într-o primă fază studiilor de graniţă în oncologie, medicină internă, pediatrie, reumatologie, transplantologie, etc. Unitatea este dotată pentru a efectua analiză genică (genotipare, expresie genică, mutaţii) şi determinări de markeri solubili sau celulari (antigene tumorale, receptori, citokine). Unitatea este coordonată de Dr. Radu Huică şi va colabora cu Secţia de Patologie şi Laboratorul de Genetică, ce au sprijinit dotarea acesteia.

Tot în 2007, ca urmare a necesităţii de diversificare a prestaţiilor de diagnostic în cadrul contractului cu CASMB, s-a organizat Laboratorul de Microbiologie, în locaţia Colectivului de Imunochimie Clinică ce a fost desfiinţat. Laboratorul este condus de Dr. Simona Chirlomez.  

Din 2009 în structura Laboratorului de Imunobiologie figurează Unitatea de Imunoproteomică, condusa de Dr. bioch. Carolina Constantin. Acestă unitate a fost necesară datorită preocupărilor tot mai numeroase şi contractelor de cercetare privind biomarkerii proteici cu semnificaţie imunologică testaţi prin metodologii specifice proteomicii (micro-EF, ELISA, chemiluminiscenţă, densitometrie, etc.)

De la înfiinţarea din 1969, Secţia Imunologie a fost condusă de următorii:

  • Dr. Mircea Dumitrescu (1969-1972)
  • Dr. chim. Victor Gheţie (1972-1980)
  • Dr. Andrei Sulica (1980-1991)
  • Dr. Grigore Ghyka (1991-1992)
  • Dr. biol. Alexandru Bancu şi Dr. Cornel Ursaciuc (1992-2000)
  • Dr. Cornel Ursaciuc (2000 până în prezent).

 

Dr. Chim. Victor Gheţie

Dr. Andrei Sulica

Dr. Grigore Ghyka

Dr. Biol. Alexandru Bancu

Dr. Cornel Ursaciuc