Home

Medicina Moleculara

 

Personal: 

   • Dr. Bogdan O. Popescu, Cercetător ştiinţific gr. I, Doctor în ştiinţe medicale, medic primar neurolog, şef de laborator
   • Emilia Manole, Cercetător ştiinţific gr. II, Doctor în biologie, biolog principal
   • Raluca Colesniuc, Cercetător ştiinţific gr. III, biolog specialist
   • Mihnea Ioan Nicolescu, Asistent de cercetare, doctorand, medic
   • Dragoş Creţoiu, Asistent de cercetare, doctorand, medic
   • Cătălin Manole, Asistent de cercetare, doctorand, medic
   • Mariana Niculae, tehnician de laborator
   • Laura Cristina Ceafalan,


Modele si tehnici folosite current in laborator:

    culturi celulare, modele animale de neurodegenerare, microscopie (contrast de faza, fluorescent, confocala), imunohistochimie, Western blot, Elisa, PCR.

 

 

Scurtă prezentare a laboratorului (istoric şi prezent)

Laboratoarele de biologie moleculară au apărut in România la începutul anilor ’90. Primul punct de lucru s-a format în Institutul Cantacuzino, în 1993, cu specializările: antibiorezistenţa bacteriană si diagnosticul hepatitelor infecţioase. Acest punct de lucru condus de către Dr. Mioara Damian a avut pentru câţiva ani de la înfiinţare şi rolul unui centru de educaţie în domeniul biologiei moleculare, organizând anual ateliere de lucru cu sprijinul Institutului Pasteur din Paris. Un alt laborator a fost înfiinţat în aceeaşi perioadă în Institutul de Inframicrobiologie „Şt. S. Nicolau” sub conducerea Dr. Repanovici.
În anul 1997 s-a reuşit înfiinţarea celui de-al treilea laborator de biologie moleculară din România, în Institutul Naţional de Patologie “Victor Babeş”, prin eforturile Acad. Prof. Dr. Laurenţiu M. Popescu,  directorul institutului, şi ale Dr. Cristiana Iosef, CP II, specialistă în imunologie moleculara. Profilul acestui laborator a fost analiza ADN a complexului genetic HLA (Human Leukocyte Antigens) în vederea studiilor de compatibilitate între donori şi recipienţii transplantelor de organ solid. Cea mai mare realizare în acest domeniu a fost analiza cu succes a compatibilitatii HLA în primul transplant de cord executat în România. Dr. Iosef a optimizat însă şi studii genetice ale virusului leucemiei umane de tip T (HTLV I) precum şi tehnici de biologie moleculara aplicate în biologia neuronala si dermatologie. În anii 1995-1999 laboratorul a fost sprijinit material (prin reactivi, materiale de lucru) cât şi ştiinţific, de către Washington University -  School of Medicine din St Louis Mo, USA (Laboratorul de Imunulogie Moleculară condus de către Prof. Lee Ratner) şi Universitatea din Motpellier, Centre de Molecules antivirales (INSERM 243, Franta, condus de catre Prof. Christian Devaux). Acest sprijin a fost posibil ca urmare a programului doctoral al D-nei Dr. Iosef (bursier Fulbright in instituţiile sus-amintite, timp de 3 ani). În anul 1998 Dr. Iosef a inceput un nou program doctoral in Imunologie, la Ohio State University, USA; program terminat in 2002. Actualmente, este 1st-class scientist in Children Health Research Institute, Dept. of Pediatrics, The University of Western Ontario, Canada. Dr. Iosef este lider al grupului de izolare si caracterizare a celulelor stem cu aplicaţie în maladiile copiilor născuţi prematur. Între anii 1999-2009 a devenit autor şi co-autor a unor studii de imunologie publicate împreuna cu echipe din USA şi Canada în jurnale ştiintifice de larg impact in imunologie moleculară.
Încă din anul 1997, în laborator s-au desfăşurat de asemenea studii focalizate pe moartea celulară. Dr. Cezar Ţigaret, dr. Cristiana Iosef, dr. Bogdan O. Popescu şi Acad. Prof. Dr. Laurenţiu M. Popescu au realizat primele culturi primare de creier de şobolan din ţară iar ulterior primele culturi de neuroni granulari cerebeloşi de şobolan din ţară. Pe aceste modele experimentale s-au realizat studii de citotoxicitate cu testarea efectului protector sau deleter al diferitelor substanţe medicamentoase, cât şi studii privitoare la mecanismele citotoxicităţii, cum ar fi măsurarea concentraţiei intracelulare a calciului şi activarea proteazelor. Între anii 2001 şi 2006 aceste studii au beneficiat de sprijinul important al două granturi VIASAN. Din anul 2003, de când Dr. Bogdan O. Popescu a devenit şeful laboratorului,  activitatea în domeniul neuroştiinţelor s-a diversificat, pe lângă analiza mecanismelor morţii celulare realizându-se studii legate de expresia receptorilor factorilor trofici în sistemul nervos central şi periferic, de distribuţia şi expresia proteinelor jonţiunilor strânse în creier, de noi modele de neurodegenerare relevante pentru bolile Alzheimer şi Parkinson, susţinute prin granturi CEEX şi PNCD.
De la înfiinţarea sa, laboratorul de Biologie Moleculară a reprezentat un centru de instruire pentru studenţi şi tineri medici, dintre care mulţi şi-au continuat activitatea de cercetare în străinătate, cum sunt: Dr. Mircea Oprică, Dr. Eduard Nedea, Dr. Andrei T. Popescu, Dr. Sergiu Abramovici, Dr. Radu Stoica, Dr. Maria Ţuineag.

 

 

Contracte de cercetare în derulare:

 


   • - PN II 41-013 /2007: “Expresia şi funcţia proteinelor joncţiunilor strânse - studiu în modele experimentale şi la pacienţii cu demenţă”. Director de proiect (INCD Victor Babes): Dr. Bogdan O. Popescu
    - PN II 42-124/2008: „Expresia moleculara a proteinelor implicate in principalele tipuri de neuropatii periferice cu componenta demielinizanta”. Director de proiect (INCD Victor Babes): Dr. Bogdan O. Popescu
    PN II 61-019/2007: “Implementarea şi optimizarea procesului tehnologic de obţinere a serurilor terapeutice cu componentă activă F(ab’)2 faţă de agenţi înalt patogeni bacterieni şi virali”. Director de proiect (INCDMI Cqantacuzino): Dr. Nadia Bucurenci; Responsabil de proiect (INCD Victor Babes): Dr. Bogdan O. Popescu
    - PN II 42-133/2008: „Bazele celulare si moleculare  ale imbatranirii muschiului”. Director de proiect (Universitatea Bucuresti): Dr. Emilia Manole; Responsabil de proiect (INCD Victor Babes): Dr. Bogdan O. Popescu

 

Activitatea laboratorului

Proiecte de cercetare in deruare :

1. Proiect PNCDI 2, nr. 41-013/2007:

Ro : EXPRESIA SI FUNCTIA PROTEINELOR JONCTIUNILOR STRANSE - STUDIU IN MODELE EXPERIMENTALE SI LA PACIENTII CU DEMENTA (DEMENTJUNCTION)

 

En: EXPRESSION AND FUNCTION OF TIGHT JUNCTION PROTEINS – A STUDY IN EXPERIMENTAL MODELS AND IN PATIENTS WITH DEMENTIA (DEMENTJUNCTION)

2. Proiect PNCDI II 42-124/2008:

Ro: ANALIZA MOLECULARA A PROTEINELOR IMPLICATE IN PRINCIPALELE TIPURI DE NEUROPATII PERIFERICE CU COMPONENTA DEMIELINIZANTA – NPD

En: MOLECULAR ANALYSIS OF THE PROTEINS IMPLICATED IN THE MAIN TYPES OF PERIPHERAL NEUROPAHIES WITH A DEMYELINATING COMPONENT

3. Proiect PNCDI II 42-133/2008:

Ro: Bazele celulare si moleculare ale imbatranirii muschiului - SARCO

En: Cellular and molecular bases of muscle ageing