Home

Personal

 

Personalul secţiei Imunonologie

 

Şeful secţiei

 

Dr. Cornel Ursaciuc - mp, cs2, PhD

 

 

 

LABORATORUL DE IMUNOBIOLOGIE

 

LABORATORUL DE IMUNOPATOLOGIE

 

laboratorul de microbiologie

 

 

Şef de laborator

 

Şef de laborator

 

Şef de laborator

Dr. bioch. Monica Neagu - bs, cs2, PhD

 

Biol. Dan Ciotaru - bs, cs3

 

Dr. Simona Chirlomez - mp

 

 

M e m b r i

 

Dr. bioch. Carolina Constantin - bs, cs3, PhD

 

Chim. Mihaela Surcel - cs3

 

As. Georgeta Melinte - amp

Tehn. Georgiana Dumitraşcu - acsm, student

 

Dr. Radu Huică - ms, cs3, Drd

 

 

As. Mariana Caralicea - amp

 

Bioch. Adriana  Munteanu - bs, cs

 

 

Lab. Mariana Burghelea - acsm

 

Chim. Ioana Pîrvu - acss

 

 

Irina Radu

 

As. Silvia Sorca - amp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Abrevieri:

PhD -

Philosophiae Doctor (Doctor în Ştiinţe)

Drd -

doctorand

cs1 -

cercetător ştiinţific gradul I

cs2 -

cercetător ştiinţific gradul II

cs3 -

cercetător ştiinţific gradul III

cs -

cercetător ştiinţific

acss -

asistent de cercetare cu studii superioare

mp -

medic primar

ms -

medic specialist

bp -

biolog/biochimist principal

bs -

biolog/biochimist specialist

 acsm -

asistent de cercetare cu studii medii

amp -

asistent medical principal